MgA. Jan Štěpán

 

hra na housle

MgA. Jan Štěpán absolvoval Konzervatoř v Ostravě ve třídě prof. J. Záletky a JAMU v Brně ve třídě prof. B. Smejkala. Působil v orchestru Slezského divadla v Opavě, v Janáčkově filharmonii Ostrava a posléze v orchestru Komorní opery Praha, kde zastával funkci koncertního mistra. Zároveň rozvíjel sólistickou činnost a komorní spolupráci s mnoha uměleckými partnery v zastoupení agentur Pragokoncert, Pražské kulturní středisko a Severočeská umělecká agentura. V oblasti pedagogické působil jako profesor houslové hry na Konzervatoři v Teplicích, Českých Budějovicích a nakonec na Konzervatoři Jana Deyla v Praze, kde působí doposud. Vychoval řadu žáků úspěšně působících jak v orchestrálních tělesech (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Jihočeská komorní filharmonie), tak jako učitelé na ZUŠ, mnozí z nich pokračovali ve studiích na AMU v Praze, JAMU v Brně či Ostravské univerzitě.