MgA. Radomíra Šlégrová

 

klavírní korepetice

Absolvovala konzervatoř v Ostravě obor hra na klavír u Terezie Trösterové. Pokračovala ve studiu na JAMU v Brně u Jiřího Skovajsy a Vlastimila Lejska a na AMU v Praze u Dagmar Baloghové.
Od 80. let působí na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené převážně jako korepetitor na nástrojovém a pěveckém oddělení, krátkodobě vykonávala stejnou činnost na několika ZUŠ v Praze.