Aktuálně

 
18.01.2018 20:39

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

82-44-M/02
registrační číslo výsledek
1 uspěl(a)
4 uspěl(a)
6 neuspěl(a)

 

82-44-J/01 – HKČ
registrační číslo výsledek
3 uspěl(a)
5 uspěl(a)
7 uspěl(a)

 

82-44-J/01 Ladění klavíru
registrační číslo výsledek
2 uspěl(a)
9 neuspěl(a)
10 uspěl(a)

 

Konzervatoř 82-44-P/01
registrační číslo výsledek
2 uspěl(a)
4 neuspěl(a)
10 uspěl(a)
12 uspěl(a)
13 uspěl(a)
16 uspěl(a)
17 uspěl(a)
19 uspěl(a)
25 neuspěl(a)
28 neuspěl(a)
29 neuspěl(a)
39 uspěl(a)
40 uspěl(a)

 

82-45-P/01 Zpěv
registrační číslo výsledek
1 neuspěl(a)
3 neuspěl(a)
7 uspěl(a)
8 uspěl(a)
11 uspěl(a)
14 neuspěl(a)
15 uspěl(a)
18 uspěl(a)
20 neuspěl(a)
22 uspěl(a)
23 neuspěl(a)
27 uspěl(a)
30 neuspěl(a)
31 neuspěl(a)
33 uspěl(a)
34 neuspěl(a)
36 neuspěl(a)
38 uspěl(a)

 

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v pondělí 5. února 2018.

V souladu s §36 odst. 3 správního řádu je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, proto je před vydáním rozhodnutí možné nahlédnout do spisu.

 
Ukázat všechny aktuality