Aktuálně

 
31.01.2019 21:15

VÝSLEDKY TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření ladění
registrační číslo výsledek
1 uspěl(a)
4 uspěl(a)
5 uspěl(a)

 

Obor 82-44-M/02 Ladění klavírů – zaměření klavírnictví
registrační číslo výsledek
3 uspěl(a)
6 uspěl(a)

 

Obor 82-44-P/01 Hudba
registrační číslo výsledek
1 neuspěl(a)
3 uspěl(a)
5 uspěl(a)
6 uspěl(a)
10 uspěl(a)
11 uspěl(a)
12 uspěl(a)
14 uspěl(a)
15 neuspěl(a)
17 uspěl(a)
21 uspěl(a)
24 uspěl(a)
30 neuspěl(a)
36 uspěl(a)
37 uspěl(a)
38 uspěl(a)

 

Obor 82-45-P/01 Zpěv
registrační číslo výsledek
2 uspěl(a)
7 uspěl(a)
8 uspěl(a)
9 uspěl(a)
13 uspěl(a)
16 neuspěl(a)
18 uspěl(a)
19 neuspěl(a)
20 uspěl(a)
23 uspěl(a)
25 neuspěl(a)
26 uspěl(a)
27 neuspěl(a)
29 neuspěl(a)
31 neuspěl(a)
33 uspěl(a)
35 neuspěl(a)
40 neuspěl(a)

 

 

Uchazeči, kteří vykonali talentovou zkoušku úspěšně, pokračují v přijímacím řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve v úterý 5. února 2019.

V souladu s §36 odst. 3 správního řádu je dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, proto je před vydáním rozhodnutí možné nahlédnout do spisu.

 
Ukázat všechny aktuality