Umělecká rada

 

Umělecká rada je poradním orgánem ředitelky školy, kterou tvoří tito členové:

MgA. Jiří Churáček
MgA. Jana Köhlerová

MgA. Martin Moudrý
MgA. Zdeňka Puklická
MgA. Daniela Štěpánová
MgA. Petr Šporcl
MgA. Ondřej Štochl
Mgr. Jiří Urban
PaedDr. Mgr. Marie Wiesnerová
Mgr. Josef Zámečník

Rozšířená umělecká rada:
Lívia Ághová
Lenka Šmídová
Mgr. Daniel Wiesner